SpiriWiki

Terminologieën met Jendayi's SpiriWiki

 

SpiriWiki

Klik hieronder

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Met de SpiriWiki kunt u makkelijk zoeken naar bepaalde woorden, betekenissen en termen die zijn langsgekomen tijdens het lezen van de tekst op deze website. In de spiritualisme worden heel vaak  thermen gebruikt die voor jou best nieuw kunnen zijn. Dat konden wij ons wel begrijpen en dat is ook de rede dat de SpiriWiki in het leven is geroepen om jou op weg te helpen met al deze woorden, betekenissen en terminologieën. De zoekwoorden staan op alfabetische volgorde waardoor u direct in een oogopslag naar een woord kan scrollen. Klik op één van de onderstaande alfabet letters en je wordt direct naar de desbetreffende categorie gestuurd.

 

 

A

Aan uw schaduwkant werken

Men kent situaties, vaardigheden en karaktertrekken die voor hem kunnen werken. Waar alles soepel lijkt te gaan, als vanzelf. Naast licht bestaat ook donker. Dus waar loopt men tegen aan? Welke situaties blijven niet lopen zoals je wilt, welke vaardigheden willen niet lukken en welke karaktertrekken brengen je elke keer weer waar je niet wilt?

Advies geven

Tijdens de trainingen en workshops leer je op een goede en positieve manier te communiceren en advies te geven. Toekomst voorspellen doen we niet, want daar gaan mensen naar leven. Terwijl wij ieder mens hun eigen wil willen laten behouden en vrij willen laten leven. Wij leren positief advies te geven voor het hier en nu. Want we leven immers in het hier en nu.

Anker

Een goed voorbeeld van een anker/sein is als je bijvoorbeeld appeltaart ruikt, je automatisch aan je oma’s appeltaart denkt. De geur van de appeltaart, is het anker. Dit anker geeft een reactie aan je lichaam voor beweging of je hersenen om een herinnering op te halen. Een anker kun je zelf ook aanmaken.

Aura’s schonen

De energielagen om je heen, de aura’s kun je schoonmaken en weer in balans brengen.

Aura’s voelen

Het voelen van de verschillende energielagen om je heen. Elke auralaag heeft zijn eigen energie en trilling en is uniek verbonden met jezelf, anderen en familie en het universum.

Aura’s vorige levens schonen

Het schonen van deze energielagen van vorige levens, wat niet meer nodig hoeft te zijn in dit leven. Of een geleerde les, of oude energie van anderen kan geschoond worden en terug in evenwicht worden gebracht.

 

B

Bewustzijn

Ons bewustzijn als mens beslaat slechts een klein deel van ons. Iets meer dan 10%. Wat betekent dat ons leven zich grotendeels in het onderbewuste afspeelt. Alles wat we hebben meegemaakt tot en met nu, onze herinneringen, ervaringen en onze spiritualiteit. Met onze bewustzijn kunnen we prachtig op reis gaan en ontdekken wat voor moois hier ligt en dit uitbreiden met wat jij prettig vindt tot je eigen unieke ik.

Blokkades

Blokkades is eigenlijk niets anders dan dat wat je tegen houdt om te bereiken wat je wilt. Alles wat jij nog niet gemakkelijk vindt, waar je tegen aan loopt, of dat nu op je werk is of thuis. Of wat soms zo ver lijkt te liggen en moeilijk lijkt, jouw spiritualiteit. Weet dat je blokkades zijn op te lossen voor je jezelf, op jouw eigen manier, waar jij je prettig bij voelt. Bij mij leer je verschillende methodes en jij kiest precies wat past bij jou. Vele wegen leiden naar jouw spiritualiteit.

Boodschappen

Vanuit het universum/hemel/kosmos ontvangen we elke dag prachtige boodschappen. Soms een getal op onze wekker, soms een liedje wat in je hoofd blijft hangen. Of het gevoel dat er iemand tegen je staat te praten. Het kan ook dat je het gewoon weet. Of vele manieren laten zij ons weten dat ze er zijn en er zijn om ons te ondersteunen. 

C

Communicatie

Alles wat men zend naar die ander. Of het nu via je lichaam is, of via het gesproken woord of telepathisch via het universum. In mijn opleidingscentrum leer je alle vormen van communicatie, non-verbaal, verbaal, via engelen/gidsen/kosmos/moeder aarde, via je lichaam, met energie, en vooral ook met jezelf. Via de kanalen luisteren, horen, voelen, ervaren, zien, weten, channelen. Het komt allemaal aan bod bij mij. Op een normale manier, met altijd twee benen op de grond.

Communicatie (non verbaal)

 

Met non-verbale communicatie, ook wel analoge communicatie genoemd, bedoelt men elke vorm van uitwisseling van boodschappen tussen mensen of levende wezens via niet-talige signalen of tekens: 'zonder woorden'.

 

Non-verbale communicatie is een ruimer begrip dan non-verbaal gedrag of lichaamstaal in engere zin, waar het meestal toe gereduceerd wordt. Zo is er ook communicatie zonder lichaamstaal en zonder woorden, maar met bijvoorbeeld tekens of symbolen. Dit wordt bestudeerd door de semiotiek en mag ook tot de non-verbale communicatie gerekend worden. Ook stemtaal en paralinguïstiek vallen onder non-verbale communicatie.

 

Gebarentaal is wel een vorm van lichaamstaal, maar is géén non-verbale communicatie. Non-verbaal betekent: zonder woorden. In gebarentaal is feitelijk elk gebaar een onuitgesproken woord met vaste betekenis.

 

In de menselijke communicatie geeft de non-verbale communicatie vaak de doorslag. Bijvoorbeeld: iemand zegt dat hij niet boos is, maar kijkt wel erg kwaad. Of iemand die zegt dat hij niet zenuwachtig is, maar wel zweet en staat te trillen.

Mensen reageren op non-verbale signalen en tekens vaak onbewust meer dan op verbale tekens.

Over het algemeen worden we dagelijks geconfronteerd met non-verbale tekens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersborden.

Wat gebruikelijke non-verbaal gedrag is hangt af van de cultuur. Een handeling die in de ene cultuur een bepaald iets betekent, kan ergens anders een geheel andere betekenis hebben.

 

Communicatie (verbaal)

Verbale communicatie is een vorm van communicatie waarbij men zich uit met woorden (en/of geluiden). Verbale communicatie kan zowel gesproken als geschreven zijn.

Bij het uiten van emoties speelt non-verbale communicatie een veel grotere rol dan verbale communicatie. Verbale communicatie gaat bijna altijd samen met non-verbale communicatie zoals handgebaren en gezichtsuitdrukkingen. Ook de toon waarop gesproken wordt, heeft invloed op de inhoud van de boodschap. Iets dat op sarcastische toon wordt gezegd, kan bijvoorbeeld precies het tegenovergestelde betekenen. Zo betekent het woord "geweldig", op sarcastische toon uitgesproken, dat iets als vervelend wordt ervaren.

D

Geen

Geen

E

energieën

Alle energie om ons heen, in ons, in de planten/dieren/mineralen, in de kosmos, de prachtige zielen en overledenen.  Kortom in alles, in alle vormen.

EGO de "IK"

De ‘IK’ / Het EGO
Net zo goed onderdeel van ons als spiritueel wezen, ons binnenste.
Men geeft vaak aan dat dit onderdeel er niet zou mogen zijn omdat het ons, ons ego, ons verkeerd zou leiden. Weet dat het onderdeel van ons mag zijn en kan zijn. Het is namelijk wel zo dat we een ego hebben en dit niet voor niets hebben. Het is een fraai stukje kern die mag samenwerken met de andere onderdelen in ons. Ons totaal als essentie, een signatuur als ziel.

F

Geen

Geen

G

Geen limieten

Deze healingstechniek heeft werkelijk geen limieten. Is overal voor te gebruiken. Deze techniek gaat ervan uit dat we met zijn allen verbonden zijn en deze manier alles kan schonen en alles in het licht kan zetten.

Gids(en)

Gidsen kunnen in elke vorm, grootte en trilling er zijn. Van engelen uit de hemel, tot wezens uit de aarde zoals aardmannen. Ook zijn er gidsen van verschillende werelden. Er zijn geen beperkingen hierop. Ik laat dit ook altijd prachtig open, want ze zijn er. In elke vorm, en ik laat mij nog steeds verassen wat er in die oneindigheid is in licht en liefde.

Gaven

Iedereen heeft zijn eigen unieke gaven. Je bent hier op moeder aarde met jouw eigen unieke jij. Wie of wat jij bent is belangrijk. Jij mag er zijn!

H

Handoplegging

Helen brengen, positieve balans terug waar dit mag zijn. In lichaam, mineralen, ruimtes enzovoorts.

Hart

Het hart is een groot spiritueel instrument. Het is niet voor niets dat men zegt goed te luisteren naar het hart. De hartverbinding is er voor ons om de boodschappen voor ons zelf en voor anderen te mogen ontvangen. Onze bronverbinding, onze goddelijke vonk brandt ook hier. In ons hart.

Healing

Het helen, terug in balans brengen van alle levende zielen, zoals daar zijn naast ons bomen, grond en kristallen. En ook niet levende vormen, zoals huizen, kamers.

Het EGO

Het ego van de mens functioneert als zelfbescherming en afweermiddel. Het ego is het gevoel van eigenwaarde, met zichzelf steeds als uitgangspunt van de gedachten, het zien van alles vanuit zichzelf, het is de levenshouding van iemand die voortdurend het eigen belang en eigen welzijn op het oog heeft, de zelfzuchtigheid. Het ego heeft een positieve en een negatieve kant, het is hoe je ermee omgaat. Denk je negatief dan is en handelt het ego negatief, denk je positief dan is en handelt het ego positief. Ons gevoel beïnvloedt onze ego, daarom wordt het ego ook wel gevoel van eigenwaarde genoemd omdat het denkt vanuit het gevoel. Ons ego is de IK van het moment, maar niet de ware IK. Dus de ware IK en ons ego vormen een dualiteitsbewustzijn. Als het ego zich meer gaat afstemmen op de ware ik, kan en zal het een eenheidsbewustzijn worden. Je denkt en handelt vanuit het geheel. Met de ziel, de geest en het lichaam vergeestelijken we de materie en zetten deze in beweging naar de ordelijkheid. Het hogere plan krijgt zijn vorm.

I

Geen

Geen

J

Jendayi

Betekent ‘Geeft dank’ en is afkomstig uit Afrika. Geeft dank is precies wat ik voel, dankbaar naar ons prachtige, volmaakte universum. Dankbaar voor alles wat zij mij gebracht heeft en wat ik mag creëren in dit licht. Dus wat anders dan ‘Jendayi’ voor mijn opleidingscentrum.
Met vol liefde dankbaar voor het opleidingscentrum wat ik mag doorgeven aan jullie.

Jendayi spiritueel opleiding centrum

Dit is opleidingscentrum wat ik heb opgezet. Dit centrum heb ik opgezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken en mijn kennis over te dragen. Alles wat ik heb mogen leren en in mijn eigen licht en kracht te staan en mijn eigen unieke zelf te zijn wil ik ook met liefde doorgeven. Dus wees welkom en doe mee met onze warme en gezellige groep. Kom terug bij jezelf!

K

Klant en Communicatie

Met klanten communiceren is essentieel. Zonder goede communicatie, geen echt contact met de klant, geen diepgang in de behandeling.

Klavertjes

Lenormand kaart, zoals klavertjes altijd al bekend zijn bij ons. De gelukskaart

Kosmos

Alle energie en materie van alle universa.

Kracht

Spiritualiteit in de actieve en vitale verbinding met de kracht of het wezen van het diepere zelf en de Bron van Leven en Bewustzijn.

Krachtmeditatie

Meditatie voor wie het gevoel heeft in het donker te staan, energie te verliezen aan anderen, iedereen binnenkomt, niet in zijn eigen kracht staat.

Deze meditatie zet je in je eigen kracht en afgesloten met grenzen gevuld met energie en kleuren die je precies op dat moment nodig hebt. In jouw eigen krachtveld dus, waar jij je aangenaam en veilig in voelt. Alle energie blijft bij jou en is speciaal voor jou uit het universum.

L

Lenormand kaarten

Set kaarten om een simpele of complexe legging mee te doen om een spiritueel advies uit te brengen voor jezelf of voor anderen.

Lenormand vs Tarot

Tarot voorspelt van binnen de psyche. De Lenormand lijkt meer objectief te voorspellen, waarbij de externe omstandigheden eerder dan de interne ervaring worden weergegeven: je beweegt uit, de carrière verandert, het geld stijgt, je bent in een nieuw pad gekomen, beschouw dit als een gelukkige pauze. Dat is de Lenormand voor jou.

Liefdevol

 

Naast het licht, de positieve energie, gaan we in alle trainingen en workshops liefdevol aan het werk. Liefdevol voor onszelf en voor anderen. Hiermee verspreiden we het licht en liefde op moeder aarde.

Je leert sterker staan door liefdevol met jezelf om te gaan. In jouw eigen liefde voor jezelf, blijf je dichter bij jezelf in je eigen kracht staan. En ben je in staat zoveel meer liefde te mogen ontvangen en te geven.

Op naar een liefdevollere wereld!

 

Licht

Het licht is alle prachtige en krachtige energie van het universum/kosmos/hemel. Met deze energie werk je in de trainingen en workshops. Met positieve energie aan de slag.

M

Magnetiseren

Diegene de magnetiseert vanuit de schepping.

Medium

Jij, als ontzaglijke onmetelijke ziel, die als dienstdoend medium, dit betoverende cadeau mag overbrengen.

N

Mini-intake

Een intake wordt gebruikt om de klanten op de juiste opleiding te plaatsen.

O

Opleidingstrajecten

De drie opleidingen die je bij mij kunt doen je volledig spiritueel te ontplooien tot volledige bloei van jou eigen zelf.

Ontwikkelen

Je leert niet alleen je spiritualiteit te ontwikkelen in het opleidingscentrum. Je leert jezelf ook beter kennen als mens. Wie ben jij echt? In de lessen leer je ook heel veel communicatie, waardoor het makkelijker praten wordt met jezelf en met de mensen om je heen. Je ontwikkelt op vele vlakken tijdens de trainingen.

P

Pad

Het pad wat je mag lopen in jouw eigen spiritualiteit. Weet wel dat je eigenlijk niet van je pad kan vallen, ernaast kan lopen of in het donker loopt. Het pad weet jou wel te vinden, alleen je kan het gevoel hebben dat je niet op je pad loopt.

Q

Geen

Geen

R

Reading

Het lezen van energie van zielen aan gene zijde, gidsen, bomen en voorwerpen. Het maakt niet uit of je dit nu gewaar wordt, naar kijkt, verneemt, aanschouwt, aanvoelt of doorleeft. Elke manier van horen, zien, voelen of ruiken is helemaal goed om te kunnen readen.

S

Spiritualiteit en Spiritualisme

Spiritualiteit is alles wat jij spiritueel vindt. Mediteren, yoga, op het strand staan, praten met engelen, stenen voelen, het weer aanvoelen, boodschappen doorkrijgen. Werkelijk onbegrensd, onmetelijk en buitengewoon uitzonderlijk. Alles is spiritueel wat binnen jouw mogelijkheden valt.

Ster

Lenormand kaart met de uitleg je krijgt spirituele ondersteuning

T

Tuin

Lenormand kaart, betekenis werk-studie

U

Universele energie

Energie uit het universum. Uit het heelal, de schepping en de bron.

V

Vrouw

Lenormand kaart, betekenis vrouwspersoon

W

Workshop

Een workshop is een korte introductie voor een opleiding. Je kunt een workshop volgen om beslissen welke opleiding voor jou het meest geschikt is. Een workshop duurt 3 uur en je neemt technieken mee naar huis je direct kunt gebruiken voor jezelf of de ander. Je kunt ook altijd contact opnemen met mij om te overleggen wat precies bij jou past voor workshop of opleiding.

X

Geen

Geen

Y

Geen

Geen

Z

Geen

Geen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.